Menu

Nguyễn Ngọc Hân. Trưởng phòng Hành chính nhân sự Harbelife

Sản phẩm được giới thiệu với tôi bởi chú tôi ở Thụy Sỹ. Tôi đã thử nó và nó làm cho tôi cảm thấy rất tốt và giúp tôi trông trẻ hơn so với tuổi của tôi, điều đó thực sự tốt. Tôi thích nó và tôi muốn giới thiệu nó cho người khác.