Menu
  • /upload/images/san-pham/sr-caviar-marine-serum2.png

Caviar Marine Serum

Mô tả:

For skin renewal by refreshing, nourishing and protection.

Package : 20ml

Giá: Liên hệ

  • Caviar Marine Serum ; blend of premium caviar marine extract and botanical ingredients that help to provide long lasting hydration. Rich in nutrients, Caviar Marine Serum support collagen and elastin production in skin for healthier and youthful looking skin

Đánh giá của Khách Hàng
0
0
0
0
0
0/ 5

0 đánh giá

Rất tốt
Danh sách đánh giá
Chưa có bình luận

Sản phẩm liên quan